O Akademii

Akademia Ordo Iuris to nowy program edukacyjny (liderski) przygotowany przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przy współpracy z kołami naukowymi. Etap I programu obejmuje udział w wybranym jednodniowym szkoleniu. Tym co wyróżnia Akademię Ordo Iuris są wartości i perspektywa, z jaką szkolimy przyszłych liderów życia społecznego i zawodów prawniczych. Potrzeba aktywnego zaangażowania się prawników w obronę ładu konstytucyjnego i jego aksjologicznego fundamentu,  przypomnianego przede wszystkim w preambule ustawy zasadniczej, sprawia, że działania przyszłych liderów powinien inspirować wzgląd na ład prawny – ordo iuris.

 

Dla kogo?

Akademia Ordo Iuris kierowana jest przede wszystkim do studentów i doktorantów, a także absolwentów studiów z zakresu prawa, administracji i innych nauk społecznych oraz humanistycznych.

Do rekrutacji zapraszamy także studentów innych kierunków, zainteresowanych tematyką szkoleń oraz chcących zaangażować się w kształtowanie ładu prawnego.

Lublin - 26.10.2019.

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka
- Jan Paweł II

Szkolenie I - Lublin 26.10.2019   (CTW KUL)

Temat: Ochrona ładu życia rodzinnego

Partner:
Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum
Program

9.00-9.15 Rejestracja uczestników
9.00-9.15 Rejestracja uczestników
9.15-9.30 Oficjalne rozpoczęcie - Łukasz Bernaciński
9.30-11.00 Ochrona tożsamości małżeństwa i rodziny jako podstawowa zasada ustroju społecznego RP - Dr Marcin Olszówka
11.00-11.15 Przerwa kawowa
11.15-13.30 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
13.30-14.30 Przerwa obiadowa
14.30-16.00 Czy małżeństwo ma przyszłość prawną? - Mec. Bartosz Zalewski
16.00-16.15 Przerwa kawowa
16.15-17.45 Spotkanie z gościem specjalnym – Prof. Przemysławem Czarnkiem
17.45-18.00 Zakończenie

Szkolenie II - Warszawa

16.11.2019   (WPiA UKSW)

Temat: Cenzura i hejt. Główne problemy prawne w sieci.

Partnerzy:
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW
Koło Naukowe Myśli Społecznej  WSR UKSW 
– rekrutacja trwa do 14.11, godz. 23.59.

Miejsce szkolenia: Auditorium Maximum UKSW,
Kazimierza Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

 

Program

9.00-9.15 - Rejestracja uczestników
9.15-9.30 Oficjalne rozpoczęcie Dr Tymoteusz Zych
9.30-11.45 Warsztaty z wystąpień publicznych - Wiktor Ćwiklik
11.45-12.00 Przerwa kawowa
12.00-13.15 Prawnokarna ochrona dobrego imienia w Internecie (warsztaty) - Adw. dr Bartosz Lewandowski
13.15-14.00 Przerwa obiadowa
14.00-15.15 Cenzura na portalach społecznościowych. Cywilno-prawne i regulacyjne formy reakcji na naruszenia - Adw. Tomasz Chudzinski
15.15-15.30 Przerwa kawowa
15.30-16.15 Wolność słowa w dobie dyktatury relatywizmu. Aspekty prawnomiędzynarodowe. - Karolina Pawłowska
16.15-16.30 Przerwa kawowa
16.30-17.45 Spotkanie z gościem specjalnym (temat: Wykorzystanie medialnych spraw do budowania marki kancelarii) - Red. Michał Bruszewski
17.45-18.00 Zakończenie - Łukasz Bernaciński

Warszawa - 16.11.2019

 

 

– rekrutacja trwa do 14.11, godz. 23.59.

Opole - 23.11.2019


NAUCZ SIĘ BRONIĆ DOBREJ SPRAWY. NA PEWNO NIE PRZEGRASZ – prof. Andrzej Szymański

Szkolenie III - Opole

23.11.2019 (WPiA UO)

 Temat: Wolność religijna w Polsce i na świecie

Partner:
Koło Naukowe Ordo Iuris. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

 

– rekrutacja trwa do 20.11, godz. 23.59. 

Miejsce szkolenia: Wydział Prawa i Administracji UO
Katowicka 87a, 45-060 Opole

Program:

9.00-9.15 Rejestracja uczestników Wsparcie administracyjno-organizacyjne - Łukasz Bernaciński
9.00-9.15 Rejestracja uczestników Wsparcie administracyjno-organizacyjne - Łukasz Bernaciński
9.15-9.30 Oficjalne rozpoczęcie - Łukasz Bernaciński
9.30-11.45 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
11.45-12.00 Przerwa kawowa
12.00-13.30 Czy państwo może wspierać kościoły i inne związki wyznaniowe? - Łukasz Bernaciński
13.30-14.30 Przerwa obiadowa
14.30-16.00 Prawne gwarancje przestrzegania wolności religijnej na przykładach postępowań sądowych Ordo Iuris (warsztaty) - Adw. Maciej Kryczka
16.00-16.15 Przerwa kawowa
16.15-17.45 Spotkanie z gościem specjalnym (temat: Rola prawników w ochronie praw chrześcijan) - Prof. Andrzej Szymański
17.45-18.00 Zakończenie. Wsparcie administracyjno-organizacyjne - Łukasz Bernaciński

Szkolenie IV - Łódź

07.12.2019 (WPiA UŁ)

Temat: Prawo a religia – zagadnienia wyznaniowe w praktyce prawnej

Partner:
Studenckie Koło Naukowe Myśli Polityczno-Prawnej UŁ
– rekrutacja trwa do 06.12, godz. 23.59.

Miejsce szkolenia: WPiA UŁ ul. Dr. S. Kopcińskiego 8/12, 90-033 Łódź

Program

9.00-9.15 Rejestracja uczestników Wsparcie administracyjno-organizacyjne - Łukasz Bernaciński
9.15-9.30 Oficjalne rozpoczęcie - Łukasz Bernaciński
9.30-11.45 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
11.45-12.00 Przerwa kawowa
12.00-12.45 Sposoby dochodzenia uprawnień w sprawach z zakresu prawa wyznaniowego - Prof. Ireneusz Kunicki
12.45-13.45 Przerwa obiadowa
13.45-14.30 Prawo kanoniczne jako archetyp idei prawa pozytywnego - Prof. Tomasz Bekrycht
14.30-14.45 Przerwa kawowa
14.45-16.15 Przepisy prawa wyznaniowego w Konstytucji RP - Dr Marcin Olszówka
16.15-16.30 Przerwa kawowa
16.30-17.45 Spotkanie z gościem specjalnym - Dr Tobiasz Bocheński, Wojewoda Łódzki. 
17.45-18.00 Zakończenie - Dr Tymoteusz Zych

Łódź - 07.12.2019

 

 

 

– rekrutacja trwa do 06.12, godz. 23.59.

Dlaczego warto wziąć udział w AOI?

NIEWAŻNE, JAK POTOCZY SIĘ TWOJE ŻYCIE, ZAWSZE BĘDZIESZ DUMNY Z TEGO, ŻE NIE BYŁEŚ OBOJĘTNY, ŻE CHCIAŁEŚ POMÓC, ŻE POMOGŁEŚ, A AKADEMIA ORDO IURIS DAJE KU TEMU NARZĘDZIA.

Prof. Andrzej Szymański

Katedra Nauk o Państwie i Prawie WPiA UO

Możliwość odbycia stażu, szkolenia czy uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez Ordo Iuris jest wyjątkowym przywilejem i nietuzinkową okazją do pogłębienia swojej wiedzy merytorycznej i intelektualnej z zakresu prawa. Dodatkowo, a może przede wszystkim, zyskuje się wartość nadrzędną jaką jest kształtowanie sumienia zgodnie z etyką należytą zawodowi prawniczemu oraz wartościami chrześcijańskimi i patriotycznymi, którymi powinien kierować się każdy adept prawa i prawdziwy Polak.

dr inż. Maria Jurzecka-Szymacha

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Udział w Akademii Ordo Iuris gwarantuje uczestnikom poszerzenie horyzontów w myśleniu o prawie oraz nabycie wiedzy i umiejętności, których zdobycie jedynie w toku studiów jest często niemożliwe.

Prof. dr hab. Tomasz Bekrycht

Katedra Teorii i Filozofii Prawa WPiA UŁ

Prelegenci

Dr Marcin Olszówka

Koordynator Centrum Analiz w Instytucie Ordo Iuris

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, koordynator Zespołu Analitycznego Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dysertację doktorską pt. „Wpływ Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. na system źródeł prawa wyznaniowego” obronił z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w listopadzie 2016 r. W latach 2010-2014 asystent w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa wyznaniowego.

Łukasz Bernaciński

 

prawnik, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. Prelegent międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych. Autor kilkunastu publikacji naukowych w tym monografii „Finansowanie związków wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce. Fundusz Kościelny”. Absolwent Programu Głównego Pracowni Liderów Prawa oraz Akademii Liderów Rzeczypospolitej. Dwukrotny stypendysta Rektora UŁ. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich i radcowskich, korporacjach oraz na uczelniach wyższych i w organizacjach pozarządowych.

Dr Tymoteusz Zych

 

Doktor nauk prawnych, wiceprezes zarządu Instytutu na rzecz Kultury prawnej Ordo Iuris, wykładowca akademicki, wiceprezes Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, niezależnej organizacji reprezentującej społeczeństwo obywatelskie.

Doktorat obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent WPiA UW oraz Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Akademii Artes Liberales, realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jego książka poświęcona problematyce pewności prawa została nagrodzona w konkursie ,,Monografie” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. 

Karolina Pawłowska

Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego w Instytucie na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, doktorantka w Katedrze Socjologii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych artykułów naukowych z zakresu historii doktryn polityczno-prawnych, socjologii prawa, demografii oraz prawa międzynarodowego. Absolwentka stażu naukowego w amerykańskiej uczelni wyższej the Institute of World Politics w Waszyngtonie.

Prof. Andrzej Szymański

prawnik, historyk prawa oraz specjalista prawa wyznaniowego i prawa kanonicznego, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (WPiA UO).
Odbył studia w zakresie prawa kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które zakończył napisaniem pod kierunkiem Henryka Karbownika pracy magistersko-licencjackiej pt. Działalność prawodawcza bpa Franciszka Jopa w diecezji opolskiej w zakresie kultu. W 2011 na macierzystym wydziale uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Został kierownikiem Katedry Historii Państwa i Prawa oraz Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
Jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego i członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Dr Tobiasz Adam Bocheński

Wojewoda Łódzki

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Sekretarz ds. naukowych Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a w latach 2012-2016. Asystent i doradca wojewody łódzkiego w latach 2015-2017. Dyrektor Biura Wojewody Łódzkiego w latach 2017-2019.

W marcu 2019 r. obronił rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pt. Cato’s Letters. Polityczno-prawny wymiar republikańsko-liberalnej syntezy. Autor artykułów naukowych poświęconych m.in. Edmundowi Burke’owi, Alexisowi de Tocqueville’owi, Isaiahowi Berlinowi, republikanizmowi, liberalizmowi i pluralizmowi wartości.

Prof. KUL dr hab. Przemysław Czarnek

 

Urodzony 11 czerwca 1977 r. w Kole.  W 2006 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy Zasady państwa prawa i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2015 r. uzyskał, z kolei stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie dorobku i rozprawy Wolność gospodarcza – pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej.

Autor kilkudziesięciu monografii i artykułów naukowych

W dniu 9 grudnia 2015 r. został powołany przez Premier Beatę Szydło na urząd Wojewody Lubelskiego. 

W wyborach parlamentarnych 13 października 2019 został wybrany na Posła na Sejm RP IX kadencji, uzyskując 87 373 głosy.

Adw. Dr Bartosz Lewandowski

Adwokat, doktor nauk prawnych, Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył z wyróżnieniem w 2012 r. W latach 2014-2016 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a w 2017 r. uzyskał pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego (Izba Adwokacka w Warszawie). Jest partnerem jednej z warszawskim spółek adwokackich. Doktor nauk prawnych oraz absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi działalność naukową i dydaktyczną z zakresu socjologii prawa, doktryn polityczno-prawnych oraz teorii prawa. Autor publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, historii prawa oraz teorii i filozofii prawa, publikowanych w prestiżowych ogólnopolskich oraz międzynarodowych periodykach naukowych. 

Wiktor Ćwiklik

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Przedsiębiorca, Konsultant medialny, Trener, Właściciel Proset Professional Partner.

Od 1992 r. związany ze światem mediów i produkcji filmowych. Jako inżynier projektuje i wyposaża studia telewizyjne, współpracuje przy uruchamianiu telewizji kablowych. Jako przedsiębiorca prowadzi studio oraz sprzedaż i wynajem profesjonalnego sprzętu telewizyjnego. Jako producent filmowy i wykonawczy, realizuje programy telewizyjne, produkuje filmy szkoleniowe i reklamowe. Zdobywa doświadczenie jako realizator i operator kamery.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności; wyróżniony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. 

Bartosz Zalewski

Ekspert Instytutu Ordo Iuris

Radca prawny. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego UMCS. Ekspert Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Ośrodka Analiz Cegielskiego. W trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej w zakresie prawa rzymskiego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa rzymskiego oraz historii prawa.

Zainteresowania zawodowe dotyczące prawa współczesnego koncentrują się wokół komparatystyki prawniczej, prawa cywilnego i administracyjnego oraz praw człowieka. 

 

Red. Michał Bruszewski

Koordynator Zespołu Komunikacji Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Publicysta i PR-owiec. Doświadczenie zdobywał w licznych tytułach mediów katolickich. Autor reportaży o prześladowanych chrześcijanach na Bliskim Wschodzie. Uwielbia podróże i literaturę faktu.

Adw. Maciej Kryczka

Prawnik w Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris

Adw. Tomasz Chudzinski

Prawnik-analityk w Centrum Analiz Instytutu Ordo Iuris

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi indywidualną praktykę adwokacką w stolicy. W ramach Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris odpowiedzialny jest za zagadnienia związane z wymiarem sprawiedliwości w Polsce, analizę aktów prawa UE (w szczególności z zakresu regulacji portali społecznościowych), postępowania w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. W ramach Instytutu prowadzi też wybrane sprawy przed sądami powszechnymi, w tym o ochronę dóbr osobistych przeciwko właścicielom portali społecznościowych, a także sprawy przed sądami administracyjnymi.

Co nowego?

Weź udział w jednym ze szkoleń!

Partnerzy

program edukacyjny przygotowany przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przy współpracy z kołami naukowymi

Kontakt

+48 601 539 302
Łukasz Bernaciński

aoi@ordoiuris.pl

ul. Zielna 39

00-108, Warszawa

© 2019 Akademia Ordo Iuris, All Rights Reserved.