Szkolenia

Szkolenie

"Perspektywy rozwoju kół naukowych"

30 czerwca 2023 r.  godz. 18:00
Online

Lista prelegentów pojawi się wkrótce

Online - 30.06.2023

Online - 25.05.2023

Szkolenie

"Suwerenność w Konstytucji 3 maja i współcześnie"

25 maja 2023 r. godz. 18:00
Online

Prelegent: Przemysław Pietrzak

link będzie przesłany po rejestracji uczestnika

Szkolenie

"W szkle czy w laboratorium? Interdyscyplinarne omówienie zjawiska hodowli ludzi."

27 lutego 2023
Zielna 39, Warszawa
Forma hybrydowa

Program:

11:00 -  Rejestracja uczestników
11.10 - 11:20 Wprowadzenie merytoryczne
11:20 - 12:20 dr Emilia Niemiec (zdalnie) „Zapłodnienie in vitro, modyfikacje genetyczne i ektogeneza – obecne praktyki oraz wybrane aspekty etyczne i prawne
12:20 - 12:30 Pytania / Przerwa
12:30 - 13:45 dr Jacek Szulc, ”Zapłodnienie pozaustrojowe: szansa czy zagrożenie?”
13:45 - 13:55 Pytania / Przerwa
13:55-15:10 Dr Janusz Roszkiewicz, „Prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego”
15:10 - 15:20 Pytania / Przerwa
15:20 - 16:20 ks. dr hab. Piotr Kieniewicz (zdalnie) „In-vitro i ektogeneza - dylematy etyczne”
16:20-16:30 Rozdanie certyfikatów i zakończenie wydarzenia

Warszawa - 27.02.2023

Katowice - 13.12.2022

Szkolenie

"Tranzycja w Polsce - aspekty prawne, psychologiczne i społeczne"

Katowice, 13 grudnia 2022

Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Bankowa 11a, 40-007 Katowice

Program:

8:40-9:00 Rejestracja uczestników
9:00-9:15 Wprowadzenie do szkolenia
9:15-11:30 Wiktor Ćwiklik, „Warsztaty z wystąpień publicznych oraz technik retorycznych”
11:30-12:00 Przerwa kawowa
12:00-13:30 Dawid Radomski ,,Psychologia osobowości. Komunikacja w kwestii różnic osobowościowych”
13:30-14:30 Przerwa obiadowa
14:30-16:00 adw. Magdalena Majkowska, „Aspekty prawne tranzycji”
16:00-16:15 Przerwa kawowa
16:15-16:30 Rozdanie certyfikatów i zakończenie wydarzenia

Szkolenie

"Eutanazja w krajach Europy - dylematy prawne i etyczne. Studium porównawcze."

Opole, 15 listopada 2022

Program:

8:40-9:00 Rejestracja uczestników
9:00-9:15 Wprowadzenie do szkolenia
9:15-11:30 Wiktor Ćwiklik, „Warsztaty z wystąpień publicznych oraz technik retorycznych”
11:30-11:45 Przerwa kawowa
11:45-13:15 Dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO ,,Prawne i etyczne aspekty eutanazji w poglądach Magdaleny Debity - zarys problematyki"
13:15-14:15 Przerwa obiadowa
14:15-15:45 Dr hab. Piotr Sadowski, prof. UO, „Eutanazja w starożytnym Rzymie i jej aktualne wyzwania”
15:45-16:00 Przerwa kawowa 16:00-
16:45 adw. Joanna Modrzewska „Eutanazja w Europie - prawo, praktyka, debata”
16:45-17:00 Rozdanie certyfikatów i zakończenie wydarzenia

Opole - 15.11.2022

Lublin - 22.10.2022

Szkolenie

"Relacje państwo-Kościół we współczesnym świecie – szanse i wyzwania"

Lublin, 22 października 2022

Program:

8:40-9:00  Rejestracja uczestników
9:00-9:15  Wprowadzenie do szkolenia
9:15-11:30 Wiktor Ćwiklik Warsztaty z wystąpień publicznych oraz technik retorycznych
11:30-11:45 Przerwa kawowa
11:45-13:00 Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz Zasady relacji państwo-Kościół w Polsce i we Włoszech”
13:00-14:00 Przerwa obiadowa
14:00-15:15 Dr Marcin Olszówka „Prawo człowieka do sprzeciwu sumienia”
15:15-15:30 Przerwa kawowa
15:30-16:45 Adw. Magdalena Mickiewicz Skuteczna prawna ochrona wolności sumienia, wyznania i religii- praktyka i wyzwania”
16:45-17:00 Rozdanie certyfikatów i zakończenie wydarzenia

Konferencja

"Ład prawny w obliczu wyzwań XXI w"

Lublin, 14 czerwca 2022, KUL

Zgłaszanie abstraktów do 30 maja do godz.12 na adres [email protected]

Program:

 

9.10-9.20 - Wprowadzenie
9.20-9.35- Interpretacja ustrojowych klauzul generalnych w polskim systemie prawa - rozważania w ramach ładu prawnego XXI wieku.- Patryk Kos, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
9.35-9.50- Prawo naturalne jako fundament porządku prawnego w XXI w.? Kilka uwag historyka prawa.- dr Bartosz Zalewski, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
9.50-10.05- Konstytucyjne i konkordatowe uwarunkowania regulacji stosunków państwa z Kościołem katolickim w sprawach finansowych.- mgr Łukasz Bernaciński, Uniwersytet Łódzki
10.05-10.20- Konieczność zmian w ustawie o broni i amunicji wobec zagrożeń dla ludności cywilnej w dobie wojny (hybrydowej).- dr Michał Skwarzyński, Katolicki Uniwersytet Lubelski
10.20-10.30- Dyskusja
10.30-10.45- Przerwa
10.45-11.00- Zasada równości prawa wyborczego, Emil Salczyński, Katolicki Uniwersytet Lubelski
11.00-11.15- Pojęcie suwerena w filozofii Carla Schmitta w kontekście ładu prawnego XXI w.- Wojciech Kasprzyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski
11.15-11.30- Kościół i naród w państwie.- Bartłomiej Lech, Uniwersytet Wrocławski
11.30-11.45- Po co nam te instytucje? Uprościmy konstytucję.- Jan Żurko, Uniwersytet Wrocławski
11.45-12.00- Konstytucja Nowego Wzoru.- Mateusz Turczyniak, Uniwersytet Wrocławski
12.00-12.10- Dyskusja
12.10-12.20- Przerwa
12.20-12.35- Deepfake a prawo, Natalia Oberman, Katolicki Uniwersytet Lubelski
12.35-12.50- Wyzwania ładu prawnego w planowaniu przestrzennym w XXI w.- Rafał Stachyra, Uniwersytet Warszawski
12.50-13.05- Stosowanie tymczasowego aresztowania w obliczu wyzwań XXI w.- mgr Przemysław Pietrzak, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
13.05-13.20- Wyzwania legislacyjne w czasach epidemii.- Witold Łukasik, Collegium Humanum
13.20-13.35- Ograniczenie kadencyjności wójta, burmistrza, prezydenta miasta.- dr Magdalena Lis, Uniwersytet Łódzki
13.35-14.00- Interpretacja pojęcia godności człowieka jako źródło budowania ładu prawnego.- Jan Melon, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
14.00-14.15- Konstrukt tzw. Mowy Nienawiści- skuteczniejsza ochrona prawnokarna osób pokrzywdzonych czy zagrożenie dla wolności słowa?- mgr Paweł Tempczyk., Uniwersytet Warszawski

Lublin - 14.06.2022

Kraków - 23.03.2022

Szkolenie

"Odpowiedzialność prawna duchownych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności."

Kraków, Aula Uniwersytetu Papieskiego, Bernardyńska , 23 marca 2022 r.

Termin rekrutacji 21.03 do godziny 11.00

Program:

9.00-9.10 – Rejestracja
9.10 – 11.25 – Warsztaty budowy wizerunku i autoprezentacji – Wiktor Ćwiklik
11.25-12.15 – Przerwa obiadowa
12.15-12.25 – Wprowadzenie do szkolenia
12.25-13.40 – „Odpowiedzialność kanonicznoprawna przełożonych kościelnych w związku z przestępstwami seksualnymi swoich podwładnych” – ks. dr hab. Piotr Majer
13.40-13.50 – Przerwa
13.50-15.05 – „Cywilnoprawna odpowiedzialność kościelnych osób prawnych za nadużycia seksualne duchownych w świetle doktryny prawniczej i orzecznictwa polskich sądów” – mec. Jakub Słoniowski
15.05-15.15- Przerwa
15.15-16.30 – Spotkanie z gościem specjalnym
16.30 - 16.45 – Zakończenie

   

  Akademia Bioetyczna

  "Czy stan zdrowia psychicznego matki powinien uzasadniać dopuszczalność aborcji? Aspekty medyczne i prawne."

  Warszawa ul. Zielna 39, 25 lutego 2022 r.

  Termin zgłoszeń na Akademię to 23.02. do godz. 18

  Program:

  9.10-9.25 - Rejestracja
  9.30-11.45 - Warsztaty wystąpień publicznych i autoprezentacji (Wiktor Ćwiklik)
  11.45-12.45 - Przerwa obiadowa
  12.45-13.00 - Wprowadzenie do merytorycznej części szkolenia
  13.00-14.15 - "Czy stan zdrowia psychicznego matki powinien uzasadniać dopuszczalność aborcji? Aspekty medyczne i prawne." (r.pr. Katarzyna Gęsiak)
  14.15-14.20 - Przerwa
  14.20-15.35 -  "Macierzyństwo czasem nie jest bezpieczne" (prof. Bogdan Chazan)
  15.35-15.40 - Przerwa
  15.40-16.55 - Gość specjalny
  16.55-17.00 - Zakończenie

    

   Warszawa - 25.02.2022

   Lublin - 14.06.2022

   Konferencja

   "Ład prawny w obliczu wyzwań XXI w"

   Lublin, 14 czerwca 2022, KUL

   Zgłaszanie abstraktów do 30 maja do godz.12 na adres [email protected]

   Program:

   Pojawi się wkrótce

     

    Szkolenie

    "Odpowiedzialność prawna duchownych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności."

    Kraków, Aula Uniwersytetu Papieskiego, Bernardyńska , 23 marca 2022 r.

    Termin rekrutacji 21.03 do godziny 11.00

    Program:

    9.00-9.10 – Rejestracja
    9.10 – 11.25 – Warsztaty budowy wizerunku i autoprezentacji – Wiktor Ćwiklik
    11.25-12.15 – Przerwa obiadowa
    12.15-12.25 – Wprowadzenie do szkolenia
    12.25-13.40 – „Odpowiedzialność kanonicznoprawna przełożonych kościelnych w związku z przestępstwami seksualnymi swoich podwładnych” – ks. dr hab. Piotr Majer
    13.40-13.50 – Przerwa
    13.50-15.05 – „Cywilnoprawna odpowiedzialność kościelnych osób prawnych za nadużycia seksualne duchownych w świetle doktryny prawniczej i orzecznictwa polskich sądów” – mec. Jakub Słoniowski
    15.05-15.15- Przerwa
    15.15-16.30 – Spotkanie z gościem specjalnym
    16.30 - 16.45 – Zakończenie

      

     Kraków - 23.03.2022

     Warszawa - 25.02.2022

     Akademia Bioetyczna

     "Czy stan zdrowia psychicznego matki powinien uzasadniać dopuszczalność aborcji? Aspekty medyczne i prawne."

     Warszawa ul. Zielna 39, 25 lutego 2022 r.

     Termin zgłoszeń na Akademię to 23.02. do godz. 18

     Program:

     9.10-9.25 - Rejestracja
     9.30-11.45 - Warsztaty wystąpień publicznych i autoprezentacji (Wiktor Ćwiklik)
     11.45-12.45 - Przerwa obiadowa
     12.45-13.00 - Wprowadzenie do merytorycznej części szkolenia
     13.00-14.15 - "Czy stan zdrowia psychicznego matki powinien uzasadniać dopuszczalność aborcji? Aspekty medyczne i prawne." (r.pr. Katarzyna Gęsiak)
     14.15-14.20 - Przerwa
     14.20-15.35 -  "Macierzyństwo czasem nie jest bezpieczne" (prof. Bogdan Chazan)
     15.35-15.40 - Przerwa
     15.40-16.55 - Gość specjalny
     16.55-17.00 - Zakończenie

       

      Szkolenie I - Białystok

      28.10.2021 (czwartek)

      Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa, ul. Adama Mickiewicza 1 Sala 104 (aula)
      Termin rejestracji to 26.10

      Temat: Kryzys migracyjny na granicy RP

      Program:

      11.15-11.30 – Rejestracja uczestników
      11.30–11:45 - Rozpoczęcie szkolenia
      11:45–13:00 - Odpowiedzialność Białorusi z tytułu szantażu migracyjnego w świetle zasad prawa międzynarodowego publicznego – Adw. Jerzy Kwaśniewski
      13.00-13.15 - Przerwa
      13.15-14.30 - Analiza prawna wybranych aspektów działań Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie kryzysu migracyjnego – Łukasz Bernaciński
      14.30-15.30 – Przerwa obiadowa
      15.30-16.45 - Spotkanie z gościem specjalnym
      16.45-17.00 - Przerwa
      17.00–19.15 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji – Wiktor Ćwiklik
      19.15-19.30 - Zakończenie

        

       Białystok- 28.10.2021

       Katowice - 20.11.2021

        

       Szkolenie II - Katowice

       20.11.2021 (sobota)

       Temat: Ochrona środowiska w wymiarze krajowym i europejskim
       Program:

       10:00-10:15 Rejestracja uczestników
       10:15-10:30 Rozpoczęcie szkolenia
       10:30 – 11:15 Spotkanie z przedstawicielem Instytutu Analiz Środowiskowych - dr adw. Miłosz Kościelniak - Marszał
       11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
       11:30 - 12:15 Pakiet „Fit for 55” – założenia i konsekwencje dla Polski - apl. radcowska Weronika Przebierała
       12:15 – 12:30 Przerwa kawowa
       12:30 – 14:00 Panel dyskusyjny: „Zielona filozofia” wg. Rogera Scrutona - prof. Piotr Wróblewski, mgr Artur Tyński
       14:00 – 14:45 Obiad (zapewniony przez organizatora)
       14:45 – 15:00 Zakończenie szkolenia

       Szkolenie III - Lublin

       04.12.2021 (sobota)

       Temat: Ochrona praw dzieci w Polsce i na świecie

       Program:

       9:00 – 9:15 Rejestracja uczestników
       9:15 – 9:30 Rozpoczęcie szkolenia
       9:30 – 11:45 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji – Wiktor Ćwiklik
       11:45 – 12:00 Przerwa kawowa
       12:00 – 13:15 Ochrona małoletnich przed dostępem do pornografii w Internecie – Nikodem Bernaciak
       13:15 – 14:15 Przerwa obiadowa
       14:15 – 15:30 Wybrane aspekty prawne zjawiska surogacji – dr Bartosz Zalewski
       15:30 – 15:45 Przerwa kawowa
       15:45 – 17:00 Argumentacja w sprawach aborcji w debacie publicznej - adw. dr Michał Skwarzyński
       17:00 – 17:15 Zakończenie szkolenia

       Lublin - 04.12.2021

       Opole - 20.12.2021

       Szkolenie IV - Opole

       20.12.2021 (poniedziałek)

       Temat: Prawne, ekonomiczne i społeczne skutki ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19

       Program:

       CZĘŚĆ STACJONARNA
       9.00-9.15 Rejestracja uczestników
       9.15-9.30 Rozpoczęcie szkolenia
       9.30-13.00 Warsztaty z wystąpień publicznych i technik retorycznych - Wiktor Ćwiklik
       13.00-14.00 Obiad (zapewniony przez organizatorów)
       CZĘŚĆ HYBRYDOWA (również online)
       14.00-14.45 "Unijne Certyfikaty Covidowe - aspekty prawne, przegląd aktualnych zmian" - mec. Anna Wawrzyniak
       14.45-14.50 Przerwa
       14.50-15.35 "Stany nadzwyczajne w Konstytucji a ograniczenia związane z pandemią Covid - 19" - mec. Katarzyna Gęsiak
       15.35-15.40 Przerwa
       15.40-16.25 "Ekonomiczne skutki ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią Covid - 19" - Gabriela Szewczuk
       16.25-16.30 Przerwa
       16.30-17.15 "Wpływ ograniczeń pandemicznych na funkcjonowanie organizacji pozarządowych" - Bartłomiej Biernacki, hm. Adam Ziembowicz, Karol Handzel
       17.15-17.30 Zakończenie szkolenia

        

       Finał II edycji Akademii Ordo Iuris

       Leszno, 15-17 Października 2021

       Piątek - 15.10.2021

       16.30 – 16.45 – Rozpoczęcie szkolenia
       16.45 – 18.15 – Spotkanie z Posłem na Sejm RP Bartłomiejem Wróblewskim
       18.15 - 19.15 – Kolacja
       19.15 - 21.00 – Spotkanie z Prezesem Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
       adw. Jerzym Kwaśniewskim

       Sobota - 16.10.2021

       7.00 – Msza św. w intencji AOI (dla chętnych)
       7.00 – 8.40 – Śniadanie
       8.45 - 11.45 – "Kulisy rozwoju... - stopklatka potencjału i szkice na dalsze kadry" –
       Dawid Radomski
       11.45-12.00 – Przerwa
       12.00-14.15 – Warsztaty ze sporządzania pism procesowych – adw. Magdalena Majkowska
       14.15-15.15 Obiad
       15.15 – 16.45 Gość specjalny
       16.45 – 17.00 Przerwa
       17.00 – 18.30 – Collegium Intermarium LLM – Karolina Pawłowska, dr Tymoteusz Zych
       18.30 – 19.30 – Kolacja
       19.30 – 21.30 – Współpraca z parterami zewnętrznymi – Monika Leszczyńska
       21.30 – Spotkanie „klubowe”

       Niedziela - 17.10.2021

       7.00 – 9.40 – Śniadanie
       7.30 – Msza św. niedzielna (dla chętnych)
       9.45 – 13.30 Warsztaty medialne – Wiktor Ćwiklik
       13.30 - 14.00 – Zakończenie
       14.00 - 15.00 – Obiad
       15.30 – Wyjazd do Warszawy

       Szkolenie V - Warszawa

       25.02.2021

       Rozwój nauk medycznych i biotechnologii. Zagadnienia etyczne i prawne

       Program:

       • 13.00 - Rozpoczęcie szkolenia
       • 13.10 - Wprowadzenie merytoryczne do tematu szkolenia
       • 13.20 - "Audyt aborcyjnego pozbawiania życia w polskich szpitalach" Gabriela Szewczuk
       • 14.00 - pytania
       • 14.10 - "Szczepienia ochronne: etyka, bezpieczeństwo, regulacje prawne" dr Filip Furman
       • 14.50 - pytania
       • 15.00 - "Rola etyki i prawa w biotechnologii" - prof. Piotr Rieske
       • 15.40 - pytania
       • 15.50 - "Od genetyki do gen_etyki człowieka" prof. Andrzej Kochański
       • 16.30 - pytania
       • 16.40 - Zamknięcie konferencji

       Szkolenie odbędzie się w trybie hybrydowym. Przy zapisach prosimy o podanie preferowanej formy uczestnictwa (stacjonarnie czy online).

       Warszawa - 25.02.2021

       Radom - 09.03.2021

       Szkolenie VI - Radom

       09.03.2021

       Systemowe wsparcie osób z niepełnosprawnością. Aspekty prawne

       Program:

       • 9.45-10.00 - Rejestracja
       • 10.00 - 10.10 - Rozpoczęcie szkolenia
       • 10.10 - 12.25 - Warsztaty budowy wizerunku i autoprezentacji – Wiktor Ćwiklik
       • 12.25-13.00 - Przerwa
       • 13.00-14.30 - "Prawo do prawnej ochrony życia osób z niepełnosprawnościami jako podstawowe prawo w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka" - mec. Katarzyna Gęsiak
       • 14.30-14.40 - Przerwa
       • 14.40-15.25 - "Polityka państwa w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnością – proponowane kierunki zmian" – apl. radcowski Weronika Przebierała
       • 15.25-15.35 - Przerwa
       • 15.35-17.05 - Spotkanie z gościem specjalnym
       • 17.05-17.15 - Zakończenie

       Szkolenie odbędzie się w trybie hybrydowym. Przy zapisach prosimy o podanie preferowanej formy uczestnictwa (stacjonarnie czy online). Szkolenie będzie transmitowane od godz. 13.00.

       Szkolenie VII - Kraków
       (UPJP2, ul. Bernardyńska 3)

       24.03.2021

       Relacje samorządu terytorialnego z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi

       9.00-9.10 Rejestracja
       9.10-9.20 Wprowadzenie do szkolenia
       9.20-11.35 Warsztaty budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
       11.35-12.15 Przerwa obiadowa
       12.15-13.00 Prawne skutki skompilowanej historii - przypadek kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na Wesołej w Krakowie - Tomasz Kisiel
       13.00-13.10 Przerwa
       13.10-14.00 "Współpraca związków wyznaniowych i gmin w zakresie planowania przestrzennego" - wykład ks. prof. Dariusza Walencika
       14.00-14.10 Przerwa
       14.10-15.00 Restytucja nieruchomości kościelnych - aspekty praktyczne - Iwona Niezgoda
       15.00-15.05 Przerwa
       15.05-16.20 Spotkanie z Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa Michałem Drewnickim
       16.20-16.30 Zakończenie

        Kraków - 24.03.2021


        Lublin - 15.04.2021

        Szkolenie VIII - Lublin

        15.04.2021

        Gospodarcze, prawne i zdrowotne skutki pandemii

        16:00 Rozpoczęcie szkolenia
        16:10 prof. Zbigniew Krysiak „Obraz gospodarki Polski, Europy i Świata w czasie pandemii oraz wnioski prognozy na przyszłość”.
        17:00 prof. Łukasz Święcicki „Epidemia czy epidemioza – z czym naprawdę mierzy się psychiatria w czasach Covid-19?
        17:50 dr Bartosz Zalewski „Ograniczenia w publicznym sprawowaniu kultu religijnego ze względu na epidemię Covid-19”.
        18:40 prof. Andrzej Niezgoda „Funkcjonowanie sądów w czasach pandemii Covid-19”.
        19:20 Podsumowanie.
        19:30 Zakończenie szkolenia. 

        Szkolenie odbędzie się online. 

        Szkolenie IX - Katowice

        27.04.2021

        Szkolenie tylko dla członków kół naukowych współpracujących z Instytutem Ordo Iuris

        Katowice - 27.04.2021

        Opole - 11.05.2021

        Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Opole

        11.05.2021

        Ład prawny w obliczu wyzwań XXI wieku

        Szkolenie I - Opole

        26.10.2020  (WPiA UO)
        Aula B, ul. Oleska 48

        Temat: Ochrona zwierząt czy ich humanizacja?

        Program:

        • 8.50-9.05 Rejestracja uczestników
        • 9.05-9.15 Rozpoczęcie - Prof. Paweł Sobczyk, Dziekan WPiA UO
        • 9.15-11.30 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
        • 11.30-11.45 Przerwa kawowa
        • 11.45-13.15 Spotkanie z gościem specjalnym - Poseł Dobromir Sośnierz
        • 13.15-13.30 Przerwa kawowa
        • 13.30-14.45 Zwierzęta nie mają praw, czyli o pozycji zwierząt w systemie prawnym - Adw. dr Miłosz Kościelniak-Marszał
        • 14.45-16.00 Przerwa obiadowa
        • 16.00-17.00 Nowela ustawy o ochronie zwierząt. Perspektywa legislacyjna - Łukasz Bernaciński
        • 17.00-17.15 Zakończenie

        Opole - 26.10.2020


        NAUCZ SIĘ BRONIĆ DOBREJ SPRAWY. NA PEWNO NIE PRZEGRASZ – prof. Andrzej Szymański

        Rzeszów - 05.11.2020

         

         

        Szkolenie II - Rzeszów - szkolenie online

        05.11.2020  

        Temat: Relacje państwo-kościół. Prawo-finanse-polityka.

        Program:

        • 16.40-16.45 – Rozpoczęcie
        • 16.45-17.25 – „Polski system finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych ze środków publicznych” – Łukasz Bernaciński

        • 17.25-17.30 – pytania/dyskusja

        • 17.30-18.15 – spotkanie z poseł Marią Kurowską

        • 18.15.-18.55 – „Zderzenie cywilizacji - zderzenie wizji państwa: postmodernizm vs. chrześcijaństwo. Koniec "epoki osi"?” dr Filip Furman

        • 18.55-19.00 – pytania/dyskusja

        • 19.00-19.40 „Autonomia oraz wzajemna niezależność każdego w swoim zakresie” dr Marcin Olszówka

        • 19.40-19.45 – pytania/dyskusja

        • 19.45-19.50 Zakończenie

        Szkolenie III - Poznań - szkolenie online

        19.11.2020 

         godz. 16.35-19.50 

         Temat: Zmiany w funkcjonowaniu polskiej oświaty. Prawo i praktyka

        Program:

        • 16.35-16.40 – Rozpoczęcie
        • 16.40-17.25 – „Praktyki podważające prawa rodziców w szkole - jak się bronić przed ideologizacją oświaty” – adw. Rafał Dorosiński
        • 17.25-17.30 – pytania/dyskusja
        • 17.30-18.15 – „Wychowanie a przekazywanie wiedzy – spór o istotę polskiej oświaty” – apl. adw. Nikodem Bernaciak
        • 18.15.-18.20 – pytania/dyskusja
        • 18.20-19.20 – „Siła pójścia na konfrontacje - o komunikacji w chwilach kryzysu” – Dawid Radomski
        • 19.20-19.25 – pytania/dyskusja
        • 19.25-19.35 Zakończenie

        Poznań - 19.11.2020

        Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka
        - Jan Paweł II

        Łódź - 03.12.2020

         

         

        Szkolenie IV - Łódź 

        3 grudnia 2020 godz. 16.30-20:00

        Temat:„Prawna i pozaprawna ochrona życia poczętego"

        Program:

        • 16.30-16.35 – Rozpoczęcie
        • 16.35-16.45 – Wprowadzenie ideowe w temat szkolenia – Jan Wudkowski

        • 16:45-17:20 – „Publiczne prezentowanie treści pro-life, a możliwe konsekwencja prawne.” - Witold Łukasik

        • 17.20-17.35 – pytania/dyskusja

        • 17.35-18.15 – „Dziecko czy płód? Kilka uwag na temat statusu ontologicznego nasciturusa w prawie polskim i międzynarodowym” – dr Bartosz Zalewski

        • 18.15.-18.25 – pytania/dyskusja

        • 18.25-19.05 – "Lawfare" – nagłe zmiany ustawodawstwa przeciwko życiu w Ekwadorze – Ugo Stefano Stornaiolo Silva

        • 19.05-19.15 – pytania/dyskusja

        • 19:15-19:50  „Działalność pro-life na Słowacji oraz stan prawny aborcji w krajach grupy Wyszehradzkiej. Znaczenie Polski dla ochrony życia w regionie.” - dr inż. Tomáš Kováčik

        • 19.50-20:05 – pytania/dyskusja

        • 20:05-20:10 Zakończenie

        Lublin - 26.10.2019

        Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka
        - Jan Paweł II

        Szkolenie I - Lublin

        26.10.2019  (CTW KUL)

        Temat: Ochrona ładu życia rodzinnego.

        Program:

        • 9.00-9.15 Rejestracja uczestników
        • 9.15-9.30 Oficjalne rozpoczęcie - Łukasz Bernaciński
        • 9.30-11.00 Ochrona tożsamości małżeństwa i rodziny jako podstawowa zasada ustroju społecznego RP - Dr Marcin Olszówka Zobacz nagranie wideo
        • 11.00-11.15 Przerwa kawowa
        • 11.15-13.30 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
        • 13.30-14.30 Przerwa obiadowa
        • 14.30-16.00 Czy małżeństwo ma przyszłość prawną? - Mec. Bartosz Zalewski Zobacz nagranie wideo
        • 16.00-16.15 Przerwa kawowa
        • 16.15-17.45 Spotkanie z gościem specjalnym – Prof. Przemysławem Czarnkiem Zobacz nagranie wideo
        • 17.45-18.00 Zakończenie

        Szkolenie II - Warszawa

        16.11.2019  (WPiA UKSW)

        Temat: Cenzura i Hejt. Główne problemy prawne w sieci.

        Program:

        • 9.00-9.15 Rejestracja uczestników
        • 9.15-9.30 Oficjalne rozpoczęcie - Dr Tymoteusz Zych
        • 9.30-11.45 Warsztaty z wystąpień publicznych - Wiktor Ćwiklik
        • 11.45-12.00 Przerwa kawowa
        • 12.00-13.15 Prawnokarna ochrona dobrego imienia w Internecie (warsztaty) - Adw. dr Bartosz Lewandowski Zobacz nagranie wideo
        • 13.15-14.00 Przerwa obiadowa
        • 14.00-15.15 Cenzura na portalach społecznościowych. Cywilno-prawne i regulacyjne formy reakcji na naruszenia - Adw. Tomasz Chudzinski Zobacz nagranie wideo
        • 15.15-15.30 Przerwa kawowa
        • 15.30-16.15 Wolność słowa w dobie dyktatury relatywizmu. Aspekty prawnomiędzynarodowe - Karolina Pawłowska Zobacz nagranie wideo
        • 16.15-16.30 Przerwa kawowa
        • 16.30-17.45 Spotkanie z gościem specjalnym (temat: Wykorzystanie medialnych spraw do budowania marki kancelarii) - Red. Michał Bruszewski
        • 17.45-18.00 Zakończenie - Łukasz Bernaciński

        Warszawa - 16.11.2019

         

         

        – rekrutacja trwa do 14.11, godz. 23.59.

        Opole - 23.11.2019


        NAUCZ SIĘ BRONIĆ DOBREJ SPRAWY. NA PEWNO NIE PRZEGRASZ – prof. Andrzej Szymański

        Szkolenie III - Opole

        23.11.2019  (WPiA UO)

        Temat: Wolność religijna w Polsce i na świecie.

        Program:

        • 9.00-9.15 Rejestracja uczestników - Łukasz Bernaciński
        • 9.15-9.30 Oficjalne rozpoczęcie - Łukasz Bernaciński
        • 9.30-11.45 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
        • 11.45-12.00 Przerwa kawowa
        • 12.00-13.30 Czy państwo może wspierać kościoły i inne związki wyznaniowe? - Łukasz Bernaciński
        • 13.30-14.30 Przerwa obiadowa
        • 14.30-16.00 Prawne gwarancje przestrzegania wolności religijnej na przykładach postępowań sądowych Ordo Iuris (warsztaty) - Adw. Maciej Kryczka Zobacz nagranie wideo
        • 16.00-16.15 Przerwa kawowa
        • 16.15-17.45 Spotkanie z gościem specjalnym (temat: Rola prawników w ochronie praw chrześcijan) - Prof. Andrzej Szymański
        • 17.45-18.00 Zakończenie. Wsparcie administracyjno-organizacyjne - Łukasz Bernaciński

        Szkolenie IV - Łódź

        07.12.2019  (WPiA UŁ)

         

        Temat: Prawo a religia - zagadnienia wyznaniowe w praktyce prawnej.

        Program:

        • 9.00-9.15 Rejestracja uczestników - Łukasz Bernaciński
        • 9.15-9.30 Oficjalne rozpoczęcie - Łukasz Bernaciński
        • 9.30-11.45 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
        • 11.45-12.00 Przerwa kawowa
        • 12.00-12.45 Sposoby dochodzenia uprawnień w sprawach z zakresu prawa wyznaniowego - Prof. Ireneusz Kunicki
        • 12.45-13.45 Przerwa obiadowa
        • 13.45-14.30 Prawo kanoniczne jako archetyp idei prawa pozytywnego - Prof. Tomasz Bekrycht
        • 14.30-14.45 Przerwa kawowa
        • 14.45-16.15 Przepisy prawa wyznaniowego w Konstytucji RP - Dr Marcin Olszówka Zobacz nagranie wideo
        • 16.15-16.30 Przerwa kawowa
        • 16.30-17.45 Spotkanie z gościem specjalnym - Dr Tobiasz Bocheński - Wojewoda Łódzki
        • 17.45-18.00 Zakończenie - Dr Tymoteusz Zych

        Łódź - 07.12.2019

         

         

         

        – rekrutacja trwa do 06.12, godz. 23.59.

        Warszawa - 06.03.2020

        Szkolenie V - Warszawa

        06.03.2020 

        Temat: Zmiany w szkolnictwie wyższym i nauce. Wnioski i postulaty.
        Godz. 9:00-17:30
        Uczelnia Łazarskiego
        ul Świeradowska 43
        02-662 Warszawa

         Partner: KN Prawa Konstytucyjnego

        – rekrutacja trwa do 04.03, godz. 23.59.

        • 9.00-9.10 Rejestracja uczestników
        • 9.10-9.20 Rozpoczęcie Łukasz Bernaciński
        • 9.20-11.35 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
        • 11.35-11.55 Przerwa kawowa
        • 11.55-12.55 Zasady odpowiedzialności za naruszenie wolności słowa - Adw. Filip Wołoszczak
        • 12.55-14.10 Przerwa obiadowa
        • 14.10-15.40 Konstytucyjne uwarunkowania wolności badań naukowych - Dr Marcin Olszówka
        • 15.40-16.00 Przerwa kawowa
        • 16.00-17.15 Spotkanie z gościem  specjalnym
        • 17.15-17.30 Zakończenie

        Szkolenie VI -  online 

        29.04.2020 

        Temat: Prawne i pozaprawne aspekty ochrony życia
        Godz. 16.30-18.30

         

        – rekrutacja trwa do 28.04, godz. 23.59.

        • 16.30-16.35 - Rozpoczęcie
        • 16.35-17.10  Ochrona życia ludzkiego - perspektywa historyczna i filozoficznoprawna - Bartosz Zalewski
        • 17.10-17.45 Aborcja w Polsce - obowiązujące prawo i perspektywy jego zmian - Konrad Dyda Zobacz nagranie wideo
        • 17.45-18.25 Od poczęcia do naturalnej śmierci - co to oznacza w świetle aktualnych badań naukowych - Filip Furman Zobacz nagranie wideo
        • 18.25-18.30 Zakończenie

        Szkolenie Online - 29.04.2020

        Szkolenie Online - 28.05.2020

        Szkolenie VII -  online 

        28.05.2020 

        Temat:  Rodzina w polityce państwa
        Godz. 16.30-19.30

         

        – rekrutacja trwa do 27.05, godz. 23.59.

        • 16.30-16.35 Rozpoczęcie
        • 16.35-17.15 „Międzynarodowe aspekty prawne ochrony rodziny” Karolina Pawłowska Zobacz nagranie wideo
        • 17.15-17.20 – pytania/dyskusja
        • 17.20.-18.00 „Europejska karta równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym. Wnioski i postulaty” Marta Kowalczyk
        • 18.00-18.05 – pytania/dyskusja
        • 18.05-19.20 „Podatkowe instrumenty wsparcia rodziny – wybrane zagadnienia” Tomasz Woźniak
        • 19.20-19.25 – pytania/dyskusja
        • 19.25-19.30 Zakończenie

        Szkolenie VIII -  online 

        14.07.2020 

        Temat:Networking oraz komunikacja z wykorzystaniem mediów społecznościowych.
        Godz. 17.00-20.00

         

        • Jak zaciekawić słowem? - Michał Bruszewski
        •  Techniczne aspekty prowadzenia mediów społecznościowych - Kacper Makowiecki
        • Networking dla kół naukowych - Dominik Jabs 

        Szkolenie Online - 14.07.2020

         

        22.08.2020 

        Ogólnopolska Konferencja Naukowa Online

        Temat: Prawo i praktyka jego stosowania w świetle aksjologii Konstytucji RP.

        Organizator: Koło Naukowe Ordo Iuris Katowice. Wydział Prawa i Administracji UŚ

        Wydarzenie na FB

        Program:

        • 10.00 - 10.05 Otwarcie konferencji Prowadzący: Dominik Zdebik

        • 10.05 – 10.25 Dr Andrzej Drogoń (UŚ) –

        • 10.25 – 10.45 Dr Marcin Olszówka (UŁa) – Kilka refleksji o bezpośrednim stosowaniu aksjologii Konstytucji

         Panel doktorancki Prowadzący: Dominik Zdebik

        • 10.45 – 11.00 Karolina Pawłowska (UW) – Ochrona rodziny w aksjologii polskiej konstytucji a prawo międzynarodowe

        • 11.00 – 11.15 Łukasz Bernaciński (UŁ) – Likwidacja Funduszu Kościelnego w świetle aksjologii Konstytucji RP

        • 11.15 – 11.30 Konrad Dyda (KUL) – Aksjologia Konstytucji RP a transkrypcja
         zagranicznych aktów stanu cywilnego

        • 11.30 – 11.40 Dyskusja

         Panel studencki 1 Prowadzący: Artur Tyński

        • 11.40 – 11.50 Beata Trochanowska (UŁa) – Ochrona życia poczętego w Konstytucji RP i w praktyce

        • 11.50 – 12.00 Maciej Węglarz (UŚ) – Niedopuszczalność transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia ze względu na sprzeczność z podstawową zasadą porządku prawnego RP

        • 12.00 – 12.10 Kamil Soczek (UŚ) – Prawna ochrona dzieci przez Rzeczpospolitą Polską przed tzw. „uprowadzeniem rodzicielskim” w zestawieniu z przepisami prawa międzynarodowego oraz innych państw europejskich

        • 12.10 – 12.20 Krzysztof Górecki (UO) – Zgodność konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z zasadami prawa statuującymi odpowiedzialność karną wynikającą z art. 42.ust 1 Konstytucji RP

        • 12.20 – 12.30 Sara Kołotyło (UR) – Prawa osób niepełnosprawnych w świetle Konstytucji RP

        • 12.30 – 12.40 Dyskusja

         Panel studencki 2 Prowadzący: Maciej Węglarz

        • 12.40 – 12.50 Tomasz Bojanowski (UKSW) – Konstytucyjne ujęcie wolności słowa, a pojęcie mowy nienawiści

        • 12.50 – 13.00 Maria Podlodowska (UMCS) – Granice kontratypu działalności artystycznej w świetle konstytucyjnie chronionych wartości. Obraza uczuć religijnych

        • 13.00 – 13.10 Konrad Gajewicz (UO) – Realizacja aksjologii wynikającej z ustawy zasadniczej Rzeczpospolitej Polskiej w dobie wirusa SARS-CoV-2

        • 13.10 – 13.20 Artur Tyński (UŚ) – Bezpieczeństwo ekologiczne w kontekście Konstytucji RP

        • 13.20 – 13.30 Franciszek Parzyk (UŚ) – Naród jako władza zwierzchnia i jego rola w usprawnieniu korzystania z prerogatywy veta na gruncie Konstytucji RP z 1997 roku.

        • 13.30 – 13.40 Dyskusja

         13.40 – 13.45 Zamknięcie konferencji Prowadzący: Artur Tyński

        Finał I Edycji Akademii Ordo Iuris

        05-06.09.2020 

        Jabłonna pod Warszawą

        PROGRAM: 

        5 września (sobota)

        10.15 – 10.30          Rozpoczęcie

        10.30 – 12.00          Spotkanie z posłem Krzysztofem Bosakiem (temat:   Wojna kulturowa. Spojrzenie praktyczne)

        12.00 – 12.20          Przerwa kawowa    

        12.20 – 13.50          Adw. Rafał Dorosiński – Podstawowe wątpliwości dotyczące pojęcia „mowa nienawiści”. Historia, ideologiczne inspiracje, prawne implikacje.   

        13.50 – 15.00          Obiad

        15.00 – 16.30          Spotkanie z ministrem Pawłem Jabłońskim (temat: Aktualne priorytety w działaniach Ministerstwa Spraw Zagranicznych w      obszarze współpracy ekonomicznej i rozwojowej)

        16.30 – 16.50          Przerwa kawowa

        16.50 – 18.20          Dr Tymoteusz Zych - Czy konserwatyści muszą przegrywać?

        18.20 – 19.15          Kolacja

        19.15 – 20.45          Magdalena Majkowska - Obrona wolności akademickiej jako walka o przyszły kształt debaty akademickiej - w oparciu o przykłady z praktyki

        20.45 – 21.30          Warsztaty z networkingu

         

        6 września (niedziela)

        7.00 – 10.00             Śniadanie

        7.00 lub 8.30            Msza święta dla chętnych

        10.00 – 13.15          Wiktor Ćwiklik - Warsztaty wystąpień publicznych

        13.15 – 14.00          Zakończenie

        14.00 – 15.00          Obiad

         

         

        Weź udział w jednym ze szkoleń!