Szkolenia

Harmonogram

 

22.08.2020 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Online

Temat: Prawo i praktyka jego stosowania w świetle aksjologii Konstytucji RP.

Organizator: Koło Naukowe Ordo Iuris Katowice. Wydział Prawa i Administracji UŚ

Wydarzenie na FB

Program pojawi się wkrótce

II etap I Edycji Akademii Ordo Iuris

05-06.09.2020 

Jabłonna pod Warszawą

 

SZCZEGÓŁY I REJESTRACJA

 

 

Lublin - 26.10.2019

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka
- Jan Paweł II

Szkolenie I - Lublin

26.10.2019  (CTW KUL)

Temat: Ochrona ładu życia rodzinnego.

Program:

 • 9.00-9.15 Rejestracja uczestników
 • 9.15-9.30 Oficjalne rozpoczęcie - Łukasz Bernaciński
 • 9.30-11.00 Ochrona tożsamości małżeństwa i rodziny jako podstawowa zasada ustroju społecznego RP - Dr Marcin Olszówka Zobacz nagranie wideo
 • 11.00-11.15 Przerwa kawowa
 • 11.15-13.30 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
 • 13.30-14.30 Przerwa obiadowa
 • 14.30-16.00 Czy małżeństwo ma przyszłość prawną? - Mec. Bartosz Zalewski Zobacz nagranie wideo
 • 16.00-16.15 Przerwa kawowa
 • 16.15-17.45 Spotkanie z gościem specjalnym – Prof. Przemysławem Czarnkiem
 • 17.45-18.00 Zakończenie

Szkolenie II - Warszawa

16.11.2019  (WPiA UKSW)

Temat: Cenzura i Hejt. Główne problemy prawne w sieci.

Program:

 • 9.00-9.15 Rejestracja uczestników
 • 9.15-9.30 Oficjalne rozpoczęcie - Dr Tymoteusz Zych
 • 9.30-11.45 Warsztaty z wystąpień publicznych - Wiktor Ćwiklik
 • 11.45-12.00 Przerwa kawowa
 • 12.00-13.15 Prawnokarna ochrona dobrego imienia w Internecie (warsztaty) - Adw. dr Bartosz Lewandowski Zobacz nagranie wideo
 • 13.15-14.00 Przerwa obiadowa
 • 14.00-15.15 Cenzura na portalach społecznościowych. Cywilno-prawne i regulacyjne formy reakcji na naruszenia - Adw. Tomasz Chudzinski Zobacz nagranie wideo
 • 15.15-15.30 Przerwa kawowa
 • 15.30-16.15 Wolność słowa w dobie dyktatury relatywizmu. Aspekty prawnomiędzynarodowe - Karolina Pawłowska Zobacz nagranie wideo
 • 16.15-16.30 Przerwa kawowa
 • 16.30-17.45 Spotkanie z gościem specjalnym (temat: Wykorzystanie medialnych spraw do budowania marki kancelarii) - Red. Michał Bruszewski
 • 17.45-18.00 Zakończenie - Łukasz Bernaciński

Warszawa - 16.11.2019

 

 

– rekrutacja trwa do 14.11, godz. 23.59.

Opole - 23.11.2019


NAUCZ SIĘ BRONIĆ DOBREJ SPRAWY. NA PEWNO NIE PRZEGRASZ – prof. Andrzej Szymański

Szkolenie III - Opole

23.11.2019  (WPiA UO)

Temat: Wolność religijna w Polsce i na świecie.

Program:

 • 9.00-9.15 Rejestracja uczestników - Łukasz Bernaciński
 • 9.15-9.30 Oficjalne rozpoczęcie - Łukasz Bernaciński
 • 9.30-11.45 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
 • 11.45-12.00 Przerwa kawowa
 • 12.00-13.30 Czy państwo może wspierać kościoły i inne związki wyznaniowe? - Łukasz Bernaciński
 • 13.30-14.30 Przerwa obiadowa
 • 14.30-16.00 Prawne gwarancje przestrzegania wolności religijnej na przykładach postępowań sądowych Ordo Iuris (warsztaty) - Adw. Maciej Kryczka Zobacz nagranie wideo
 • 16.00-16.15 Przerwa kawowa
 • 16.15-17.45 Spotkanie z gościem specjalnym (temat: Rola prawników w ochronie praw chrześcijan) - Prof. Andrzej Szymański
 • 17.45-18.00 Zakończenie. Wsparcie administracyjno-organizacyjne - Łukasz Bernaciński

Szkolenie IV - Łódź

07.12.2019  (WPiA UŁ)

 

Temat: Prawo a religia - zagadnienia wyznaniowe w praktyce prawnej.

Program:

 • 9.00-9.15 Rejestracja uczestników - Łukasz Bernaciński
 • 9.15-9.30 Oficjalne rozpoczęcie - Łukasz Bernaciński
 • 9.30-11.45 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
 • 11.45-12.00 Przerwa kawowa
 • 12.00-12.45 Sposoby dochodzenia uprawnień w sprawach z zakresu prawa wyznaniowego - Prof. Ireneusz Kunicki
 • 12.45-13.45 Przerwa obiadowa
 • 13.45-14.30 Prawo kanoniczne jako archetyp idei prawa pozytywnego - Prof. Tomasz Bekrycht
 • 14.30-14.45 Przerwa kawowa
 • 14.45-16.15 Przepisy prawa wyznaniowego w Konstytucji RP - Dr Marcin Olszówka Zobacz nagranie wideo
 • 16.15-16.30 Przerwa kawowa
 • 16.30-17.45 Spotkanie z gościem specjalnym - Dr Tobiasz Bocheński - Wojewoda Łódzki
 • 17.45-18.00 Zakończenie - Dr Tymoteusz Zych

Łódź - 07.12.2019

 

 

 

– rekrutacja trwa do 06.12, godz. 23.59.

Warszawa - 06.03.2020

Szkolenie V - Warszawa

06.03.2020 

Temat: Zmiany w szkolnictwie wyższym i nauce. Wnioski i postulaty.
Godz. 9:00-17:30
Uczelnia Łazarskiego
ul Świeradowska 43
02-662 Warszawa

 Partner: KN Prawa Konstytucyjnego

– rekrutacja trwa do 04.03, godz. 23.59.

 • 9.00-9.10 Rejestracja uczestników
 • 9.10-9.20 Rozpoczęcie Łukasz Bernaciński
 • 9.20-11.35 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
 • 11.35-11.55 Przerwa kawowa
 • 11.55-12.55 Zasady odpowiedzialności za naruszenie wolności słowa - Adw. Filip Wołoszczak
 • 12.55-14.10 Przerwa obiadowa
 • 14.10-15.40 Konstytucyjne uwarunkowania wolności badań naukowych - Dr Marcin Olszówka
 • 15.40-16.00 Przerwa kawowa
 • 16.00-17.15 Spotkanie z gościem  specjalnym
 • 17.15-17.30 Zakończenie

Szkolenie VI -  online 

29.04.2020 

Temat: Prawne i pozaprawne aspekty ochrony życia
Godz. 16.30-18.30

 

– rekrutacja trwa do 28.04, godz. 23.59.

 • 16.30-16.35 - Rozpoczęcie
 • 16.35-17.10  Ochrona życia ludzkiego - perspektywa historyczna i filozoficznoprawna - Bartosz Zalewski
 • 17.10-17.45 Aborcja w Polsce - obowiązujące prawo i perspektywy jego zmian - Konrad Dyda Zobacz nagranie wideo
 • 17.45-18.25 Od poczęcia do naturalnej śmierci - co to oznacza w świetle aktualnych badań naukowych - Filip Furman Zobacz nagranie wideo
 • 18.25-18.30 Zakończenie

Szkolenie Online - 29.04.2020

Szkolenie Online - 28.05.2020

Szkolenie VII -  online 

28.05.2020 

Temat:  Rodzina w polityce państwa
Godz. 16.30-19.30

 

– rekrutacja trwa do 27.05, godz. 23.59.

 • 16.30-16.35 Rozpoczęcie
 • 16.35-17.15 „Międzynarodowe aspekty prawne ochrony rodziny” Karolina Pawłowska Zobacz nagranie wideo
 • 17.15-17.20 – pytania/dyskusja
 • 17.20.-18.00 „Europejska karta równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym. Wnioski i postulaty” Marta Kowalczyk
 • 18.00-18.05 – pytania/dyskusja
 • 18.05-19.20 „Podatkowe instrumenty wsparcia rodziny – wybrane zagadnienia” Tomasz Woźniak
 • 19.20-19.25 – pytania/dyskusja
 • 19.25-19.30 Zakończenie

Weź udział w jednym ze szkoleń!