O Akademii

Akademia Ordo Iuris

Szkolimy liderów ładu prawnego

Obecnie, jak chyba nigdy wcześniej, potrzebni są profesjonalni prawnicy, którzy odważnie będą bronić w naszym kraju ładu konstytucyjnego i jego aksjologicznych fundamentów. Właśnie takich prawników, kompetentnych i zaangażowanych, szkolimy w Akademii Ordo Iuris.

Co to jest Akademia Ordo Iuris?

Akademia Ordo Iuris to autorski program edukacyjny przygotowany przez Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris przy współpracy z kołami naukowymi działającymi na uniwersytetach w całej Polsce.

Współpracujemy z organizacjami studenckimi z największych ośrodków akademickich takich jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rzeszowski.

Każdy rok akademicki to nowa edycja Akademii Ordo Iuris.

Rekrutacja >

Udział w Akademii Ordo Iuris daje jej uczestnikom wyjątkową szansę udziału w wykładach oraz seminariach prowadzonych przez zagranicznych naukowców, w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, a także odbycia stażu w Instytucie Ordo Iuris. Najlepsi stażyści na stałe dołączają do zespołu Ordo Iuris.

 

Co nas wyróżnia?

Nasz autorski program szkoleń wyróżnia się na tle innych programów edukacyjnych czy liderskich wartościami i perspektywą, z jaką szkolimy przyszłych liderów życia społecznego i zawodów prawniczych. Potrzeba aktywnego zaangażowania się prawników w obronę ładu konstytucyjnego i jego aksjologicznego fundamentu, przypomnianego przede wszystkim w preambule ustawy zasadniczej, sprawia że działania przyszłych liderów powinien inspirować wzgląd na ład prawny – ordo iuris. Dlatego nasze wykłady czerpią z aksjologii Konstytucji RP, która jest fundamentem całego ładu prawnego, a nasi absolwenci to wyjątkowi, zdolni prawnicy i społecznicy, którzy w swojej pracy szanują porządek prawny i wartości poręczone w Konstytucji RP.

 

Dla kogo?

Akademię Ordo Iuris dedykujemy studentom i doktorantom, a także absolwentom studiów prawa, administracji i innych nauk społecznych oraz humanistycznych. Do rekrutacji zapraszamy także studentów innych kierunków, zainteresowanych tematyką naszych szkoleń oraz chcących zaangażować się w kształtowanie ładu prawnego.

 

Program

Etap I

Jest nim jednodniowe szkolenie organizowane na różnych uniwersytetach w całej Polsce. Dzięki niemu uczestnicy poszerzą wiedzę zdobytą w trakcie studiów o merytoryczne treści z zakresu m.in. prawa konstytucyjnego, cywilnego, rodzinnego, karnego, administracyjnego, gospodarczego czy międzynarodowego.

Uczestnicy Akademii Ordo Iuris mają unikalną szansę uzupełnienia merytorycznej wiedzy o kompetencje miękkie, jak budowanie wizerunku, sztuka autoprezentacji czy wystąpień medialnych. Połączenie wiedzy i umiejętności oraz kompleksowe spojrzenie na kulturę prawną w Polsce i Europie, gwarantuje uczestnikom poszerzenie horyzontów i zdobycie umiejętności przydatnych w rozwoju kariery prawniczej i działaniach podejmowanych w przestrzeni społecznej.

Udział w Akademii Ordo Iuris jest bezpłatny. Uczestnicy szkoleń otrzymują zawsze materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Akademii. Podczas szkoleń gwarantujemy także obiad oraz nielimitowaną kawę i przekąski.

Szkolenia >

Finał Akademii

Spośród uczestników I etapu Akademii Ordo Iuris wybierzemy najlepszych studentów, którzy wezmą udział w Finale Akademii Ordo Iuris. Specjalnie dla nich zorganizujemy weekendowy zjazd w Warszawie, podczas którego będą dalej pogłębiać swoją wiedzę z zakresu prawa na zajęciach prowadzonych przez znanych przedstawicieli zawodów prawniczych i teoretyków prawa.

Nasi wykładowcy >

Dlaczego warto wziąć udział w AOI?

Weź udział w jednym ze szkoleń!