Program:

9.00-9.15 Rejestracja uczestników Wsparcie administracyjno-organizacyjne – Łukasz Bernaciński

9.00-9.15 Rejestracja uczestników Wsparcie administracyjno-organizacyjne – Łukasz Bernaciński

9.15-9.30 Oficjalne rozpoczęcie – Łukasz Bernaciński

9.30-11.45 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji – Wiktor Ćwiklik

11.45-12.00 Przerwa kawowa

12.00-13.30 Czy państwo może wspierać kościoły i inne związki wyznaniowe? – Łukasz Bernaciński

13.30-14.30 Przerwa obiadowa

14.30-16.00 Prawne gwarancje przestrzegania wolności religijnej na przykładach postępowań sądowych Ordo Iuris (warsztaty) – Adw. Maciej Kryczka

16.00-16.15 Przerwa kawowa

16.15-17.45 Spotkanie z gościem specjalnym (temat: Rola prawników w ochronie praw chrześcijan) – Prof. Andrzej Szymański

17.45-18.00 Zakończenie. Wsparcie administracyjno-organizacyjne – Łukasz Bernaciński

 

Galeria zdjęć