Program

Czas Punkt programu Prowadzący
9.00-9.15 Rejestracja uczestników Wsparcie administracyjno-organizacyjne,
Łukasz Bernaciński
9.15-9.30 Oficjalne rozpoczęcie Łukasz Bernaciński
9.30-11.45 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji Wiktor Ćwiklik
11.45-12.00 Przerwa kawowa
12.00-12.45 Sposoby dochodzenia uprawnień w sprawach z zakresu prawa wyznaniowego Prof. Ireneusz Kunicki
12.45-13.45 Przerwa obiadowa
13.45-14.30 Prawo kanoniczne jako archetyp idei prawa pozytywnego Prof. Tomasz Bekrycht
14.30-14.45 Przerwa kawowa
14.45-16.15 Przepisy prawa wyznaniowego w Konstytucji RP Dr Marcin Olszówka
16.15-16.30 Przerwa kawowa
16.30-17.45 Spotkanie z gościem specjalnym Dr Tobiasz Bocheński – Wojewoda Łódzki
17.45-18.00 Zakończenie Dr Tymoteusz Zych